Ţară, ţară, vrem ostaşi! Cum vor fi recrutaţi rezerviştii voluntari şi care sunt drepturile de care vor beneficia

DISTRIBUIȚI

Soldă echivalentă cu cea a militarilor profesionişti pe timpul instruirii, garantarea locului de muncă sau echipament şi cazare gratuită sunt câteva dintre drepturile de care vor beneficia rezerviştii voluntari. Anul acesta, Armata pune la dispoziţia rezerviştilor 2.800 de posturi.

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a lansat în dezbatere publică normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 270/2015 privind statutul rezerviştilor voluntari. Pentru anul 2017, MApN va propune pentru încadrare aproximativ 2.800 de posturi, dintre care, aproximativ 200 pentru ofiţeri, 400 pentru maiştri militari sau subofiţeri şi 2.200 pentru gradaţi şi soldaţi. Prin aceste norme, Armata îşi propune crearea condiţiilor pentru un nivel de pregătire a rezerviştilor voluntari cât mai apropiat de cel al personalului militar în activitate, dar şi optimizarea timpului dedicat procesului de recrutare şi selecţie a candidaţilor prin simplificarea procedurilor specifice.

Contract pe 4 ani

Dacă vor fi acceptaţi să servească din nou în Armată, rezerviştii vor încheia cu Ministerul Apărării un contract pe o perioadă de 4 ani, iar următoarele pe o perioadă de maximum 3 ani. Baza de selecţie principală o constituie fostele cadre militare sau soldaţi şi gradaţi profesionişti care au încetat raporturile de serviciu cu instituţia. Dacă au trecut în rezervă în mai puţin de 3 ani, voluntarii nu mai participă la instruirile anuale. În asemenea situaţii, fiecare contract (atât primul, cât şi următoarele) se încheie pe o perioadă de maximum 3 ani. În funcţie cu nevoile Armatei, rezerviştii pot fi concentraţi sau mobilizaţi pentru misiuni interne sau chiar în afara teritoriului naţional. Aceştia vor face instruirea în unitatea la care sunt încadraţi, pe durata a 15 zile calendaristice, anual.

Drepturi şi obligaţii pe durata îndeplinirii serviciului militar

Rezerviştii voluntari au numeroase drepturi, dar şi obligaţii. Astfel, pe durata contractului, acestora li se asigură echipament, dar pot purta uniforma militară numai pe timpul participării la instruire sau la îndeplinirea unor misiuni. În perioadele când nu participă la astfel de activităţi, uniformele militare se păstrează la unităţile în care sunt încadraţi. Pe timpul desfăşurării instruirii, rezerviştii voluntari sunt încazarmaţi obligatoriu. Scapă de această obligaţie doar cei care au domiciliul în localitatea de dislocare a unităţii militare unde sunt încadraţi sau în localităţi situate la distanţe mai mici de 50 de kilometri, cu decontarea cheltuielilor de transport. De asemenea, rezerviştii voluntari, pe timpul participării la instruire sau la îndeplinirea unor misiuni, beneficiază de normele de hrană, sub formă de hrană preparată sau de valoarea financiară neimpozabilă. Pe durata programului de instruire, voluntarii beneficiază, lunar, de o sumă egală cu solda de funcţie corespunzătoare unui soldat profesionist în activitate (1.250 de lei), la care se adaugă solda gradului minim al fiecărui corp de personal militar pentru care se instruieşte. În perioada în care nu participă la instruire sau la misiuni, rezerviştii primesc doar 10% din soldă. Rezerviştii voluntari au obligaţia să-şi menţină condiţia fizică pe timpul cât nu participă la instruire sau la îndeplinirea unor misiuni. Anual, se execută evaluarea nivelului de pregătire fizică, pe baza baremelor stabilite pentru personalul militar în activitate. Voluntarii sunt protejaţi în în afara serviciului militar. Astfel, cât timp servesc sub arme, aceştia nu pot fi concediaţi de la locurile de muncă decât în urma dizolvării operatorilor economici ori a desfiinţării instituţiilor publice. Pe perioada concentrării sau mobilizării, raporturile de muncă sau de serviciu dintre rezerviştii voluntari şi angajatori se suspendă.

Selecţia candidaţilor

Pentru a beneficia însă de aceste drepturi, candidaţii trebuie să treacă de procesul de selecţie. De regulă, selecţia se face la nivelul fiecărui judeţ sau sector, la unul din sediile structurilor militare. Candidaţii sunt supuşi la două tipuri de probe – psihologică şi fizică – ce se desfăşoară în aceeaşi zi. La evaluarea psihologică se aplică metodologiile, criteriile şi procedurile profesionale de evaluare specifice, elaborate de Centrul de investigaţii sociocomportamentale din MApN. Pentru evaluarea nivelului capacităţii motrice, candidaţii execută trei probe – flotări, abdomene şi alergare, iar pentru a fi declaraţi „admis”, trebuie să obţină baremul minim la fiecare dintre acestea. Candidaţii declaraţi „admis” fac apoi examinarea medicală în cadrul spitalelor sau al centrelor medicale de diagnostic şi tratament ambulatoriu din reţeaua sanitară a MApN. În funcţie de specificul funcţiei pentru care candidează, unele categorii de candidaţi efectuează examinarea medicală sau psihologică specială. După selecţie, candidaţii admişi care nu au îndeplinit serviciul militar activ semnează un angajament, prin care se obligă ca, după finalizarea perioadei de instruire iniţială, să încheie contractul ca rezervist voluntar.

Formarea rezerviştilor voluntari

În funcţie de pregătirea militară anterioară, rezerviştii urmează module de pregătire specifică. Candidaţii rezervişti care nu au îndeplinit serviciul militar activ parcurg a trei module: de bază, de specialitate şi de leadership. Programul de instruire iniţială se execută sub forma unui curs de formare a cărui structură este diferenţiată în funcţie de sursa de provenienţă a candidaţilor, categoria de personal, arma şi specialitatea militară. Pe durata acestui program, participanţii au aceleaşi drepturi, facilităţi şi îndatoriri ca şi soldaţii profesionişti în activitate. La finalizarea cursului de formare, absolvenţii beneficiază de certificat de absolvire sau brevet de cadru militar rezervist aferent categoriei de personal pentru care s-a instruit. Rezerviştii voluntari care au îndeplinit serviciul militar activ în calitate de militar profesionist şi au trecut în rezervă cu cel mult 5 ani înainte de data semnării contractului nu participă la cursul de specializare, dacă arma/specializarea deţinute în calitate de militar profesionist corespund postului pe care este încadrat ca rezervist voluntar.

sursa: www.adevarul.ro